ULF

ULF

Utför de arbeten som företaget har att utföra. Även industriarbeten. Utför även företagets kalkyler, ljusberäkningar, besparingsförslag samt gör installationsförslag/ utförandeförslag. Ulf har utbildning som elektriker, även industri utbildad. Samt Allmän Behörighet. När Ni behöver hjälp eller har frågor om någonting kontaktar ni Ulf direkt: 070-6938727 eller på: