Skip to content

Datainstallation

Vi har berhörig elinstallatör som utför arbetet.

Läs mer

Elektriker

Vi har berhörig elinstallatör som utför arbetet.

Läs mer

Elinstallation

Vi har berhörig elinstallatör som utför arbetet.

Läs mer

ELFIRMA MED SERVICE, KVALITÉ OCH VETTIGA PRISER

Ulf har lång erfarenhet av elinstallationer i de flesta förekommande miljöer och är utbildad inom elinstallation samt en påbyggnadsutbildning med industriinriktning.
Under senare år eller efter mer än 25 år har även vidareutbildning med allmän behörighet skett.

Företaget är aktiva med energibesparingar och särskilt med motorvärmaranläggningar men även moderna belysningslösningar, inom samtliga förekommande miljöer.
Ljusberäkningar utförs för att säkerställa ljusmängder mm.

Elinstallatör, elreparatör, elinstallation, elektriker, Luleå

Om Oss


Vi arbetar med El- och teleinstallationer, service av elinstallationer och teleinstallationer.
Försäljning av kompletta anläggningar inom starkströmsområdet och tele.

Startsida

Elektriker


EL Centrum Nord AB erbjuder företag och privatpersoner utbildade elektriker med behörighet.
Vi har helhetslösningar inom elinstallationer, reparationer, felsökningar i Luleå. (Fyrkanten)

Startsida

Elinstallation


Vi utför all typ av elinstallation och servicearbeten i villor, fritidshus, offentliga lokaler och i industrilokaler.
Vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans i olika projekt.

Startsida

Datainstallation


Vi erbjuder tjänster inom el samt datainstallation. Datanät – Telenät – Datauttag Teleuttag – Elservice i Luleå. (Fyrkanten)

Elinstallationer

Elinstallationer upp till 1000v systemspänning är grunden i företaget.

Arbetsområden: Vi arbetar med allt från villainstallationer till mer komplexa installationer i både kontor & liknande publika miljöer. Vi installerar även i industrimiljöer. Vi installerar när det görs markarbeten och när båthamnar mm byggs.

Energifrågor

Vi arbetar aktivt med att sänka kundernas energiförbrukning för att sänka deras kostnader men även för att minska miljöbelastningen. Vi gör energiberäkningar då vi lämnar förslag för att visa att det finns stor potential med korta pay-off tider i många fall.

Vår specialitet är energieffektiva installationer med färdiga kalkyler.

Vårt fokus

Vårt genomgående fokus är att leverera så energieffektiva & kostnadseffektiva installationer som möjligt inom den fastställda investeringsramen som är satt för projektet. På köpet får både kunderna & miljön ett mkt stort lyft då miljöbelastningen reduceras mkt vid dessa installationer.

Våra kunder återfinns inom: Fastighetsägare, byggföretag, offentlig sektor, industri samt privatmarknad mm.

Ackrediterade

Företaget är ackrediterade av Webel AB att utföra projektering, signalmätning, driftsättning samt service & underhåll av G-ctrl systemet. Företaget har ett mycket nära & väl utvecklat samarbete med Webel AB och Ulf Setterqvist hos oss deltog under både projektering, förarbeten, signalmätning samt driftsättning av det stora utbytet av hela Lulebo AB:s motorvärmarbestånd. Besparingarna är en av de mest lönsamma är gjorda hos kunden. Ackrediterings nr: 060403

Service

En mycket stor del av verksamheten! Service: vi servar elanläggningar hos fastighetsägare, byggföretag, industrin & privatpersoner. Tillgänglighet: vi har moderna välutrustade servicebilar som har ett grundsortiment av material & utrustning. Personalen: har hög servicegrad och stor kompetens inom området& fortlöpande utbildning sker av personal & företagsledning.

Behörig elinstallatör

Företaget: har Allmän behörighet för elinstallationer upp till 1000v systemspänning. Företaget: Ulf Setterqvist har genomgången 2årig elinstallations utbildning samt 1årig påbyggnadsutbildning med inriktning på Industri. Fortlöpande kurser och utbildningar har genomförts och den senaste längre utbildningen var Allmän Behörighet Elinstallatör. Utbildningarna och Allmän behörighet är ett myndighetskrav samt ett krav för att få teckna ansvarsförsäkring. Se på: http://www.elsakerhetsverket.se/ så ser Ni vad & när det ställs krav på Allmän behörighet.

VARFÖR VÄLJA OSS?

VÅR VISION

”Vår vision är att vi skall vara det självklara valet för våra kunder när man söker Bra service, Bra kvalitet & Vettiga priser.”